Hành trình trở thành Lãnh đạo trẻ Việt Nam tiêu biểu của TS.BS Đào Việt Hằng

Là nữ bác sĩ trẻ, TS.BS Đào Việt Hằng không chỉ hết lòng vì người bệnh mà còn có những sáng kiến, những công trình nghiên cứu hết sức thiết thực, hữu ích trong quá trình khám chữa bệnh và hướng tới cộng đồng.

Đăng ký khám