Hệ thống máy móc thăm dò chức năng

Hệ thống máy móc thăm dò chức năng của phòng khám Hoàng Long sử dụng các thiết bị y tế như điện tâm đồ, điện não đồ, điện tim, test thở…

Đăng ký khám