Phòng khám Đa khoa Hoàng Long

  • 19008904 - 024 3202 2331 / 024 6281 1331
  • Tầng 10, Tháp VCCI Số 9 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. SĐT: 024.6281.1331
  • info@hoanglonghospital.vn
  • https://www.facebook.com/phongkhamdakhoahoanglong/
ĐỊa chỉ phòng khám
Đăng ký khám